[VTV1 – Bản tin Tài chính Kinh doanh]: An Phát Holdings đẩy mạnh mô hình phát triển bền vững thông qua thực hành bộ tiêu chí E-S-G

Là nhà tiên phong trong cuộc cách mạng xanh ngành nhựa, An Phát Holdings đã và đang đẩy mạnh việc thực hành bộ tiêu chí E-S-G – cụm từ viết tắt của Environmental (Môi trường), S-Social (Xã hội) và G-Governance (Quản trị doanh nghiệp), hướng tới các kết quả tích cực tạo ra cho môi trường và xã hội, đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng. ESG là bộ tiêu chuẩn đầy đủ và toàn diện trong việc đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến môi trường, cộng đồng, kinh tế – xã hội. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ xác định được vai trò, trách nhiệm và các hành động cụ thể để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước. Hãy cùng theo dõi “Bản tin Tài chính kinh doanh” dưới đây để hiểu rõ hơn về những nỗ lực của An Phát Holdings trong việc đóng góp, thực hiện tiêu chí E-S-G và phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

Tin tức liên quan

An Phát Holdings – Hai thập kỷ và một hành trình kiến tạo tương lai xanh

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIAO THÔNG CÙNG AN TÍN LOGISTICS

Logistics ngược hỗ trợ quá trình phát triển bền vững thế nào?

icon

SALES MANAGER

(Ms.) Nguyễn Thị Lụa

+84 972 704 626

icon

PURCHASING MANAGER

(Mr.) Lê Huy Hoàn

+84 979 328 376