Sơ đồ tổ chức

Tổng giám đốc: ông Nguyễn Đức Long

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

 

 

 

Giám đốc Văn phòng Hải Phòng: bà Hà Thị Xuyến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

 

Liên hệ với chúng tôi