• Khai thác kinh doanh kho, bãi trên toàn quốc

    Khai thác kinh doanh kho, bãi trên toàn quốc

    Vận tải An Tín có một khu vực kho bãi hoàn chỉnh ở cạnh các cảng lớn, gần trục đường chính vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ở thành phố Hà Nội và khu vực phía Bắc. Ngoài ra còn có các khu kho mà Công Ty Chúng Tôi khai thác do liên kết, hợp tác với các đơn vị khác ở Hà nội, Hải phòng, Đà Nẵng Điều này cho phép chúng tôi giữ trong kho các loại hàng hóa chung trước hoặc sau khi vận chuyển, tiết kiệm ...

    Chi tiết
  • Trang 1    1 bài viết